Mrs Lisa Duffy

Mrs Lisa Duffy

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
F08
Llawr Cyntaf
Bloc Dewi Sant 3 yr Ysgol Gwyddor Iechyd
Llety wedi'i brydlesu

Trosolwg

Mae Lisa Duffy yn Uwch Ddarlithydd Nyrsio, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.