Dr Laura Broome

Dr Laura Broome

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
901
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol sy'n gweithio ar brosiectau o fewn Llwybr Anhwylder Personoliaeth Troseddwyr Cymru, a ddarperir trwy'r gwasanaeth prawf. Mae ffocws fy ymchwil yn cynnwys anhwylderau personoliaeth, troseddu rhywiol, mesurau asesu a gwerthuso gwasanaethau. BSc (Anrh), Seicoleg a Throseddeg, Prifysgol Caerdydd PhD, Seicoleg, Prifysgol Abertawe