bay campus landscape
Dr Louisa Huxtable-Thomas

Dr Louisa Huxtable-Thomas

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

325
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Louisa yn Athro Cysylltiol yn yr Ysgol Reolaeth, yn Gyfarwyddwr Menter ac Arloesedd ar draws yr Ysgol ac yn Gyfarwyddwr Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd yr Ysgol. Gan gyfuno damcaniaethau a gwybodaeth empirig a gafwyd o feysydd busnes, gwyddor gymdeithasol, addysg a seicoleg, mae diddordebau ymchwil Louisa yn ymwneud â sut mae ymddygiad pobl, naill ai fel arweinwyr, entrepreneuriaid neu wneuthurwyr polisi, yn dylanwadu ar les cymdeithasol ac economaidd.

Mae gyrfa amrywiol Louisa yn cynnwys gwaith ym maes ymgynghori amgylcheddol, llunio polisi ar lefel Llywodraeth Ranbarthol a Lleol yn ogystal â chymorth busnes a deori. Daeth PhD Louisa â’r holl wybodaeth flaenorol hyn ynghyd, gan adnabod y ffyrdd y gall busnesau gymryd rhan yn llwyddiannus wrth lunio polisi amgylcheddol. Ar ôl cwblhau ei PhD yn 2009, symudodd diddordeb ymchwil Louisa yn gynyddol tuag at fusnes a rheoli, yn hytrach na pholisi amgylcheddol, ond bob amser ochr yn ochr â phrosiectau ymarferol a oedd yn gweithio'n uniongyrchol i gynorthwyo economi Cymru.  Mae Louisa wedi chwarae rhan allweddol wrth gefnogi busnesau drwy brosiectau fel deori, arloesi a masnacheiddio yn ogystal â chyfnod cynnar ymchwil a datblygu. Gan nad yw'n cyfyngu ei hun i faes entrepreneuriaeth, mae Louisa hefyd wedi gweithio gydag academyddion mewn meysydd mor amrywiol â gofal iechyd, e-farchnata, addysg, ynni carbon isel, systemau gwybodaeth, gweithgynhyrchu a thwristiaeth. Yn fwyaf diweddar mae wedi bod yn cydweithio â'r cydweithiwr enwog yr Athro Paul Hannon i gyflwyno rhaglen o ddatblygu arweinyddiaeth entrepreneuraidd i uwch reolwyr prifysgolion Malaysia.

Meysydd Arbenigedd

  • Entrepreneuriaeth
  • Arweinyddiaeth
  • Arweinyddiaeth entrepreneuraidd
  • Systemau arloesi
  • Cydweithio
  • Nodweddion ymarferol (affordances)
  • Addysgeg
  • Addysg uwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Wrth addysgu mae Louisa yn canolbwyntio ar entrepreneuriaeth, rheoli busnesau bach, arweinyddiaeth a strategaeth. Mae Louisa yn gyfrifol am ddylunio ac addysgu'r modiwl rhagarweiniol ar gyfer entrepreneuriaeth, sydd ar gael i bob myfyriwr yn Abertawe. Mae ei diddordebau addysgu hefyd yn ymestyn i rôl dysgu gan gymheiriaid mewn ymchwil ôl-raddedig.

Ymchwil Cydweithrediadau