Dr Kiyo Wada

Dr Kiyo Wada

Uwch-ddarlithydd, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606270

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_203
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Kiyo Wada yn aelod profiadol o’r uwch staff academaidd gyda hanes llwyddiannus o weithio ym maes addysg uwch ac yn y diwydiannau awyrofod a masnachol.
Mae Kiyo yn fedrus mewn Peirianneg Systemau, Peirianneg Ansawdd a Dibynadwyedd, Systemau Lloeren, Ymchwil a Datblygu Cynnyrch, a Rheoli Prosiectau. Mae Kiyo hefyd yn Beiriannydd Siartredig a Gweithiwr Prosiect Proffesiynol a raddiodd o Brifysgol Glasgow (BEng (Anrh)), a Phrifysgol Technolegol Nanyang (PhD).

Meysydd Arbenigedd

  • Dylunio Systemau Lloeren
  • Strwythurau Defnyddiadwy ar gyfer Cymwysiadau Gofod
  • Peirianneg Systemau
  • Peirianneg Ansawdd a Dibynadwyedd
  • Deunyddiau Clyfar (aloion cof siâp)
  • Rheoli Prosiectau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Yn gyfrifol am addysgu/goruchwylio'r modiwlau lefel ôl-raddedig (MEng/MSc) gan gynnwys Prosiect Grŵp, Cynllunio Prosiect Strategol, a Monitro, Rheoli, Dibynadwyedd, Goroesi, Uniondeb a Chynnal a Chadw Systemau. Yn gyfrifol am addysgu/goruchwylio'r modiwlau lefel israddedig (BEng) gan gynnwys Prosiect Ymchwil (Gofod/Deunyddiau), Rheoli Peirianneg, a Systemau Gwthio Gofod ac Ynni.

Ymchwil Cydweithrediadau