Dr Konstans Wells

Dr Konstans Wells

Darlithydd (Ymchwil), Biosciences

Cyfeiriad ebost

119
Llawr Cyntaf
Adeilad Margam
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Rydw i’n ecolegydd ac yn fodelydd, ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau’r newidiadau amgylcheddol ar fioamrywiaeth, bywyd gwyllt, rhywogaethau ymledol a’r rhyngweithio rhwng parasitiaid a’u lletywyr. Mae fy niddordebau’n cynnwys canfod atebion i gwestiynau ynghylch y ffordd y gellir defnyddio canfyddiadau o ddynameg ddemograffig ac epidemiolegol, dynameg ystod rhywogaethau a phatrymau bio-ddaearyddol i nodi prosesau allweddol ar gyfer optimeiddio ymdrechion o ran cadwraeth a rheoli plâu ac ar gyfer atal clefydau sy’n cael eu lledu dan sefyllfaoedd amgylcheddol gwahanol a chynlluniau polisi.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg a rheolaeth bywyd gwyllt
  • Ecoleg clefydau
  • Eco-epidemioleg
  • Ecohealth and One Health
  • Bioamrywiaeth
  • Bioleg cadwraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae ymdrechion addysgu Konstans yn cynnwys primyddion ecolegol a chysyniadau ar gyfer dulliau cyfrifiannol a dulliau sy’n seiliedig ar y maes er mwyn mynd i’r afael â heriau amgylcheddol byd-eang a choethi sgiliau cyflogadwyedd a dysgu yng nghwricwlwm myfyrwyr sŵoleg a bioleg.

Mae ei waith ymchwil a’i gydweithredu rhyngwladol â sefydliadau ymchwil a diwydiannol sylfaenol yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gradd ac ôl-radd fel rhan o leoliadau gwaith a phrosiectau ymchwil a oruchwylir.

Ymchwil