Photo of Grove Building entrance
Professor Keir Lewis

Yr Athro Keir Lewis

Athro mewn Meddygaeth Anadlu (COPD), Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295505

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Keir Lewis yw Athro Meddygaeth Anadlu yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac Ymgynghorydd ac Arweinydd Anadlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

Mae'n gweithio mewn sawl sefydliad yn y GIG, a'r sector ymchwil a datblygu yng Nghymru a'r DU. Mae'n gweithio gydag academyddion prifysgol amrywiol, clinigwyr a byd diwydiant er mwyn gwella iechyd pobl sy'n dioddef o glefyd yr ysgyfaint a denu buddsoddiad i Gymru a'r DU. 

Meysydd Arbenigedd

  • Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint
  • Rhoi'r gorau i ysmygu
  • Methu anadlu
  • Apnoea cwsg
  • Biofarcwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu israddedig:  

- Darlithoedd MSc mewn Microbioleg a BSc mewn Peirianneg Feddygol 

Addysgu ôl-raddedig 

- Darlithoedd i Hyfforddeion Arbenigol (Meddygaeth i Raddedigion ac Anadlu)

Gwobrau: 

- Gwobr Cyflawniad Eithriadol, Prifysgol Abertawe, Gwobrau Cymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru (2015) 

Prif Wobrau Cydweithrediadau