Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Katherine Chapman

Dr Katherine Chapman

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dyfarnwyd BSc mewn Biocemeg o Brifysgol Caerfaddon i Kate, cyn iddi ddechrau ar ei hastudiaethau PhD mewn tocsicoleg enetig ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd ei hymchwil PhD yn canolbwyntio ar ddefnyddio triniaethau dosiau cronig a modelu meinweoedd 3D ar gyfer asesu diogelwch tocsicolegol. Yn dilyn hyn, cwblhaodd Kate ei hymchwil ôl-ddoethurol yn yr un labordy, gan ddatblygu offeryn carsinogenigrwydd in vitro newydd. 

Kate yw Cyfarwyddwr y rhaglen BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ac Arweinydd Cyflogadwyedd yr Ysgol Feddygaeth. Mae ganddi PGCert mewn Addysgu mewn Addysg Uwch ac mae’n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Y tu hwnt i Brifysgol Abertawe, mae Kate yn cydarwain Rhwydwaith Arweinwyr Rhaglenni Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU. Kate yw ysgrifennydd Cymdeithas Mwtagenau Amgylcheddol y DU. Mae'n cydweithio â gwyddonwyr mewn sefydliadau eraill ac yn rhoi hyfforddiant iddynt, megis Sefydliad Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Gwlad Thai ac Asiantaeth Cemegolion Ewrop (ECHA).

Mae Kate wedi cyflwyno ei gwaith ymchwil mewn amrywiaeth o gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae wedi derbyn sawl gwobr nodedig gan gynnwys Gwobr Gwyddonydd Ifanc Cymdeithas Mwtagenau Amgylcheddol y DU 2020 a gynhelir bob dwy flynedd. Mae Kate wedi derbyn cyllid i gefnogi ei gwaith ymchwil, gan gynnwys grant gyrfa gynnar gan Diabetes UK er mwyn ymchwilio i effaith cyflyrau hyperglycaemia a charsinogenau ar fitocondria celloedd dynol.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Mae Kate wedi derbyn sawl gwobr genedlaethol a rhyngwladol yn ystod ei gyrfa hyd yma, gan gynnwys Gwobr Ymchwilydd rhyngwladol Ifanc Lush (2016), yn ogystal ag Ysgoloriaeth Teithio Urdd Lluoedd Cymru a Chyflwyniad Llwyfan yr Ymchwilydd Newydd Orau yng Nghyfarfod EEMGS UDA (2014). Mae Kate hefyd wedi derbyn sawl grant bach, gan gynnwys y rhai a ddyfarnwyd gan Gymdeithas Mutagen Amgylcheddol y DU a'r NC3Rs.