Bay Campus image
Dr John Mulyata

Dr John Mulyata

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr John Mulyata yn ddarlithydd mewn Gweithrediadau a Strategaeth yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo gefndir academaidd a phroffesiynol, ac mae’n meddu ar raddau DCMS, BSc (Anrhydedd), MSc (Econ), MBA a PhD mewn Busnes.

Mae diddordeb ymchwil John ym maes caffael a dosbarthu logisteg, rheoli gweithrediadau a phrosesau a rheoli perfformiad ym maes ariannu gofal iechyd, seilwaith, trafnidiaeth a chyllido iechyd.

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad gwaith mewn swyddi rheoli yn y sector gofal iechyd, rheoli prosiectau, a monitro a gwerthuso. Mae wedi cynnal gwaith ymgynghori ar gyfer y sector gofal iechyd yn y Weinyddiaeth Iechyd yn Zambia wrth gynllunio a gweithredu diwygiadau iechyd a system gwybodaeth rheoli iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli gweithrediadau a phrosesau
  • Rheoli strategol
  • Caffael a Logisteg
  • Ariannu Gofal Iechyd
  • Rheoli Rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Rheoli Gweithrediadau
  • Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi
  • Rheoli Strategol
  • Rheoli Ymgynghorol