Dr Joanna Pye

Dr Joanna Pye

Uwch-ddarlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol, Social Work

Cyfeiriad ebost

115
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Dr Pye yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd yn y lleoliad gwirfoddol, preifat a statudol. Mae hyn wedi cynnwys gweithio fel gweithiwr cymdeithasol maes, ac am nifer sylweddol o flynyddoedd fel cyd-sylfaenydd a rheolwr cofrestredig darpariaeth gofal plant preswyl ar gyfer plant iau.

Meysydd Arbenigedd

  • Plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal (gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol)
  • Ymadawyr gofal
  • Cyswllt teulu geni ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal
  • Gofal plant preswyl i blant a phobl ifanc

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu ar draws modiwlau israddedig ac ôl-raddedig. Mae'r meysydd yn cynnwys materion hanfodol mewn gwaith cymdeithasol, gwaith therapiwtig gyda phlant, dulliau ymchwil, damcaniaethau a safbwyntiau mewn gwaith cymdeithasol.

Ymchwil