Jeannie Watkins

Ms Jeannie Watkins

Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Athrawol ar gyfer Astudiaethau Cydymaith Meddygol, Physician Associate

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 215
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Yr Athro Jeannie Watkins yw Cyfarwyddwr Rhaglen y Radd Meistr mewn Astudiaethau Cydymaith Meddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Jeanine yn gyfrifol am y rhaglen CP a darparu arweinyddiaeth, cefnogaeth a chyfeiriad academaidd i bob aelod o'r tîm PA.

Jeannie yw'r meddyg cyswllt hyfforddedig cyntaf yn y DU i ennill swydd proffeswrol. Hi hefyd yw'r PA cyntaf i Gadeirio Cyngor Ysgolion PA ac mae'n gyn Lywydd Cyfadran y Cymdeithion Meddygol yng Ngholeg Brenhinol y Ffisigwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Cydymaith Meddygol - Addysg
  • Ymarfer Cydymaith Meddygol yn y DU

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sgiliau clinigol

Sgiliau cyfathrebu

Professiynoldeb

Myfyrdod

Ymchwil Prif Wobrau