Jeannie Watkins

Yr Athro Jeannie Watkins

Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Athrawol ar gyfer Astudiaethau Cydymaith Meddygol, Physician Associate

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Yr Athro Jeannie Watkins yw Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Proffesiynol y Radd Meistr mewn Astudiaethau Cydymaith Meddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Jeannie yn gyfrifol am y rhaglen Cydymaith Meddygol ac am ddarparu arweinyddiaeth, cymorth a chyfeiriad academaidd i holl aelodau'r tîm.

Mae Jeannie yn un o'r cymdeithion meddygol hyfforddedig cyntaf yn y DU a hi yw Cadeirydd y Cyngor Ysgolion Cymdeithion Meddygol (PASC) ar hyn o bryd. Bu gynt yn Llywydd y Gyfadran Cymdeithion Meddygol (FPA) yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon.

Meysydd Arbenigedd

  • Cydymaith Meddygol - Addysg
  • Ymarfer Cydymaith Meddygol yn y DU

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sgiliau clinigol

Sgiliau cyfathrebu

Professiynoldeb

Myfyrdod

Ymchwil Prif Wobrau