Yr Athro Jane Williams

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295815
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gyrfa Jane yn rhychwantu ymarfer preifat fel Bargyfreithwraig yng Nghymru a Lloegr, gwaith cyfreithiol a hyfforddiant proffesiynol i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2000. Mae ei gwaith academaidd yn cynnwys ymgysylltu helaeth â'r cyhoedd a pholisi. Sefydlodd a golygodd The  Wales Journal of Law and Public Policy 2001 - 2006 a bu’n ganolog yn ymdrechion cymdeithas sifil i sicrhau deddfwriaeth ar hawliau'r plentyn yng Nghymru a sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Cyd-sefydlodd yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant a sicrhaodd gyllid grant i sefydlu Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru. Rhwng 2014 a 2020 arweiniodd Jane brosiectau olynol a ariannwyd gan grantiau i ddatblygu dulliau hawliau dynol o rymuso plant fel ymchwilwyr a chyfryngau newid. Mae ei dyfeisiadau ym maes addysgu yn cynnwys cyflwyno modiwlau ar Gyfraith y Stryd a Dulliau Hawliau Dynol o Ymchwilio gyda Phlant. Mae cyhoeddiadau academaidd Jane ym meysydd datganoli, cyfraith plant a hawliau plant.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Gyhoeddus
  • Hawliau Dynol
  • Statws cyfreithiol ac asiantaeth plant
  • Hawliau cyfranogol a chyd-gynhyrchu
  • Y gyfraith a pholisi cyhoeddus
  • Addysg gyfreithiol gyhoeddus
  • Datganoli a llywodraethu aml-lefel
  • Cyfiawnder gweinyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Jane wedi cyfrannu at dimau addysgu Cyfraith Gyhoeddus, Cyfraith Camwedd, Cyfraith Teulu, Drafftio Deddfwriaeth a Llywodraethu Aml-lefel. Creodd fodiwlau arloesol ar Gyfraith Stryd, Cyfraith Plant a Dulliau Hawliau Dynol o Ymchwilio gyda Phlant. Ar hyn o bryd mae'n gweithio i ddatblygu addysgu rhyngddisgyblaethol gyda'r nod o wella gwybodaeth a sgiliau ymarferwyr proffesiynol y presennol a’r dyfodol ar gyfer ymarfer ar hawliau dynol plant ac ar ddulliau sy’n defnyddio dialog i ymdrin ag addysg hawliau dynol i warchod rhag eithafiaeth.

Ymchwil Cydweithrediadau