Dr Jason Jones

Athro Cyswllt, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295869

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_125
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Jason Jones yn Athro Cyswllt yn y Coleg Peirianneg ac yn arwain Menter SwanSim.

Mae diddordebau ymchwil Dr Jones yn ymwneud yn bennaf ag efelychiad cyfrifiannol ac yn amrywio o ddefnyddio technolegau gwe uwch i Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC), Delweddu Perfformiad Uchel a generadiad rhwyll.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Dechreuodd y fenter SwanSim yn 2016 gyda’r nod o alluogi mynediad i declynnau efelychiad gallu arloesol a ddatblygwyd o fewn Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiannol (ZCCE). Er mwyn cyflawni hyn, mae SwanSim yn gyfrifol am:

  • Cydlynu a rhyddhau nifer o gynnyrch efelychiad a ddatblygwyd yn fewnol fel meddalwedd ffynhonnell agored, dan drwydded y GNU Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol (GPL).
  • Datblygu Amgylchedd Efelychiad yn Seiliedig ar y We (WebSim) sy’n darparu mynediad i’r gallu mewnol mewn ffordd sy’n hawdd ei ddefnyddio ac yn gost effeithiol. 

Y cynnyrch cyntaf sy’n cael ei ryddhau dan SwanSim yw’r gyfres o eneradiadau rhwyll FLITE. Dewiswyd y rhain gan fod generadu rhwyll yn darparu’r sylfaen ar gyfer nifer o efelychiadau cyfrifiannol gwahanol.
Dros amser, caiff yr ystod gyfan o allu a ddatblygir o fewn ZCCE ei ryddhau.