Dr Jo Redcliffe

Dr Jo Redcliffe

Athro Cyswllt, Social Work

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602946

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
107
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Yn dilyn BSc (Anrh) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, bu Jo yn gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl statudol yn Ne Cymru. Ar ôl cwblhau'r Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol ac MSc mewn Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe, bu Jo yn weithiwr cymdeithasol mewn amrywiaeth o leoliadau, yn bennaf camddefnyddio sylweddau oedolion. Mae Jo wedi gweithio ym maes addysg gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe er 1988, ac ar hyn o bryd hi yw arweinydd Prifysgol Abertawe ar gyfer cyswllt ôl-gymhwyso addysg gwaith cymdeithasol a chysylltiad rhyngwladoli gwaith cymdeithasol. Mae Jo yn athro gwadd ym Mhrifysgol Houston, Texas, Unol Daleithiau America ac ym Mhrifysgol Technoleg Zhongyuan, Zhengzhou, People’s Republic of China.

Mae diddordebau ymchwil Jo yn cynnwys gwaith cymdeithasol ôl-gymhwyso, anabledd, cynnwys dinasyddion a chamddefnyddio sylweddau. Archwiliodd ei PhD gynnwys materion anabledd mewn addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, a Texas, Unol Daleithiau America. Ar hyn o bryd mae Jo yn Athro Cysylltiol mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwaith cymdeithasol oedolion
  • Anabledd
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Addysg gwaith cymdeithasol
  • Addysg gwaith cymdeithasol byd-eang