ILS1
Dr James Murray

Dr James Murray

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 214
Ail lawr - Immunology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr James Murray yn Uwch Ddarlithydd mewn awtoffagi a chlefydau heneiddio. Gyda chefndir mewn imiwnoleg moleciwlaidd a signalau celloedd mae ei grŵp yn ymchwilio i fecanweithiau sut mae llwybr yr awtoffagi yn cael ei newid yn ystod heneiddio ac mewn patholegau cysylltiedig â heneiddio fel canser, clefyd Alzheimer a diabetes.

Meysydd Arbenigedd

  • Biocemeg
  • Imiwnoleg/firoleg moleciwlaidd
  • Bioleg celloedd
  • Awtoffagi
  • Cell signalau
  • Cinenau protein/lipid
  • Darganfod cyffuriau a dilysu targedau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Biocemeg a bioleg celloedd, gan gynnwys llwybrau signalau, rheoleiddio ensymau, masnachu pilenni a darganfod cyffuriau.

Ymchwil