bay campus location
Dr James Wallace

Dr James Wallace

Darlithydd mewn Pobl a Threfniadaeth, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd yn is-grŵp Pobl a Sefydliadau, Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe yw James.

Cwblhaodd James ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd ei draethawd ymchwil yn edrych ar raglenni lles gweithleoedd o ran perthnasoedd pŵer rhwng cyflogwyr a gweithwyr, gan ystyried beth yw ystyr bod yn dost neu'n iach yn y gweithle. Ers cwblhau ei draethawd ymchwil, mae James wedi bod yn gweithio ar nifer o gyhoeddiadau sy'n ymwneud â'r gwaith ymchwil.

Mae diddordebau ymchwil James yn cynnwys astudiaethau rheoli beirniadol a sefydliadau, yn arbennig o ran materion megis pŵer a hunaniaeth yn y gweithle.

Mae'n Gymrawd Cysylltiol o’r Academi Addysg Uwch. Ar hyn o bryd, mae'n ymgymryd â'i Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu Addysg Uwch;  yn dilyn hyn bydd yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau Sefydliadol
  • Astudiaethau Rheoli Beirniadol
  • Pŵer
  • Goddrychedd/Hunaniaeth
  • Foucault
  • Lles yn y Gweithle
  • Gwybodaeth Sefydliadol