Dr James Titiloye

Dr James Titiloye

Uwch-ddarlithydd, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606283

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - C_213
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Crynodeb o ddiddordebau ymchwil:

Catalysis mewn Trosi Biomas Thermol

Ymchwilio i effaith catalyddion ar Byrolysis Biomas Cyflym, Araf a Chanolig, gan gynnwys nodweddiadu, synthesis catalyddion a chineteg adweithiau.

Dyluniad Adweithyddion ar gyfer Pyrolysis Catalytig Biomas

Astudiaethau ar Ffurfweddiadau Adweithyddion ac Optimeiddio Prosesau ar gyfer Adweithiau Biomas gan gynnwys datblygu gwelyau llifol ac adweithyddion eilaidd integredig gwelyau sefydlog.

Synthesis a Nodweddiadu Pilenni Seolit

Efelychiad Cyfrifiadurol, Astudiaethau Treiddiad a Gwahanu Cymysgeddau Hydrocarbon gyda philenni.

Nodweddiadu Biomas a Chynhyrchion Pyrolysis

Rhagdriniaeth o samplau Biomas a'i effaith ar nodweddion Bio-olew, cynnyrch ac ansawdd gan gynnwys uwchraddio cynhyrchion Biodanwydd o byrolysis.

Meysydd Arbenigedd

  • Peirianneg Gemegol
  • Pyrolysis Catalytig
  • Biomas a Bio-ynni