Data Science Building External Facade Up
Ms Jane Lyons

Ms Jane Lyons

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Jane Lyons yn Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae Jane yn defnyddio technegau cysylltedd data, dadansoddiadau data a delweddu data er mwyn gwerthuso iechyd, gwasanaethau gofal iechyd, gofal ac adsefydlu, ymyriadau iechyd poblogaethau, epidemioleg gydol oes, atal a rheoli anafiadau, a chydafiachedd, yn genedlaethol ar draws poblogaeth Cymru, ac yn y DU ac yn rhyngwladol.