adeilad data gwyddoniaeth
Ms Judy Jenkins

Ms Judy Jenkins

Uwch-ddarlithydd, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602873

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
105
Llawr Cyntaf
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Judy Jenkins yw Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Gwybodeg Iechyd. Mae’n addysgwr profiadol ac arloesol, ac ymunodd â Phrifysgol Abertawe ym 1999 ar ôl trosglwyddo o Brifysgol Aberystwyth. Cyn hyn, roedd yn gweithio’n helaeth yn y GIG mewn rolau amrywiol. Roedd Judy yn gweithio i Virgin Media, yn olygydd sianel iechyd ar-lein, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor iechyd i’r cyhoedd. Mae’n arbenigo mewn ymchwil ansoddol, ac yn gallu meithrin myfyrwyr a rhoi arbenigedd lefel uchel iddynt. Mae’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn Uwch Fentor Academaidd i’r Ysgol Feddygaeth, yn Swyddog Camymddwyn Academaidd ac yn diwtor Derbyn Myfyrwyr ar gyfer y cwrs MSc mewn Gwybodeg Iechyd.    

Meysydd Arbenigedd

  • Gwybodeg Iechyd
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Arweinyddiaeth
  • Codio Clinigol a Chyfathrebu
  • Technoleg Symudol
  • Systemau Cofnodion Iechyd
  • Datblygu Polisïau
  • Systemau TG

Uchafbwyntiau Gyrfa

Cydweithrediadau

St John’s Research Institute, Bengaluru, India

University of Applied Sciences, Savonia, Y Ffindir