Dr Joe Whittaker

Darlithydd Seiber-fygythiadau, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602363
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Joe yn ddarlithydd mewn Bygythiadau Seiber ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd ei PhD yn dadansoddi ymddygiadau ar-lein terfysgwyr y Wladwriaeth Islamaidd yn yr Unol Daleithiau yn ystod y blynyddoedd 2012-2018, a gwblhawyd fel gradd ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Leiden. Mae hefyd wedi ymchwilio i sut mae systemau argymell platfformau cyfryngau cymdeithasol yn hyrwyddo ac yn ehangu cynnwys asgell dde eithafol, yn ogystal â chyhoeddi ar bynciau fel gwrth-naratifau a gemau fideo eithafol.

Mae Joe yn gymrawd ymchwil yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Gwrthderfysgaeth yn yr Hag ac mae wedi cyflwyno ei ymchwil yn aml i lunwyr polisi ac ymarferwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Defnydd terfysgwyr ac eithafwyr o'r Rhyngrwyd
  • Swigod hidlo a therfysgaeth
  • Propaganda
  • Gwrthsefyll eithafiaeth dreisgar
  • Cyllid terfysg
  • Gemau fideo ac eithafiaeth