Atriwm mewnol yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1
Llun Jennifer Gregory

Miss Jennifer Gregory

Rheolwr Prosiect Arloesedd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513718

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
005
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton

Trosolwg

Jen yw Swyddog Portffolio Prosiectau Canolfan Technoleg Gofal Iechyd, Prifysgol Abertawe, rhan o raglen Cyflymu Cymru a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 

Miss Jennifer Gregory

Miss Jennifer Gregory

Rheolwr Prosiect Arloesedd, Biomedical Sciences
+44 (0) 1792 513718