Dr Jude Clancy

Uwch-ddarlithydd, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606138

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_123
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Jude yn Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe. Gwnaeth ei astudiaethau israddedig yng Nghyfadran Peirianneg a Dylunio y Sefydliad Technoleg, Sligo (Iwerddon), ac yno hefyd y cwblhaodd ei PhD "An Investigation of Pullout Behaviour of Geosynthetics in Marginal Fills".

Yn dilyn cyfnod yn gweithio fel peiriannydd safle a thirfesurwr, bu Jude yn ddarlithydd mewn amryw o sefydliadau yn Iwerddon cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2014.

Mae Jude yn credu'n gryf mewn ymgorffori cydweithredu diwydiannol yn y byd academaidd ac mae bob amser yn ddiwyd yn creu cyfleoedd i fyfyrwyr gyfarfod a gweithio gyda pheirianwyr ac yn cynllunio nifer o ymweliadau safle, sgyrsiau cyflogwyr a phartneriaethau prosiect ymchwil.

Meysydd Arbenigedd

  • Peirianneg Geodechnegol
  • Sefydlogi Pridd
  • Dylunio Priffyrdd
  • Arolygu Safleoedd
  • Deunyddiau Adeiladu Cynaliadwy mewn Strwythurau Concrid a Phridd