Professor Cris Arnold

Yr Athro Cris Arnold

Athro, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295749

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_214
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cris Arnold yw Dirprwy Bennaeth y Coleg a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Coleg Peirianneg, gyda goruchwyliaeth o'r holl raglenni israddedig a meistr a addysgir o fewn Peirianneg. Yn ogystal â'r rôl hon, mae'n ymwneud yn weithredol ag addysgu ar bob lefel, yn enwedig ym meysydd deunyddiau polymer a chyfansawdd, ond hefyd yn ymestyn i ddadansoddi strwythurol a materion amgylcheddol.

Mae ganddo brofiad hir o gydweithio â diwydiant, ar brosiectau ymchwil ar y cyd, trosglwyddo technoleg ac addysg wedi'i gwreiddio mewn diwydiant. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio dros 40 o fyfyrwyr doethuriaeth a meistr a bron i 100 o gyhoeddiadau gyda mynegai H o 17. Mae'n arwain y cynlluniau Graddau Prentisiaeth mewn Peirianneg, a gyflwynir mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a Choleg Cambria.

Meysydd Arbenigedd

  • Perfformiad mecanyddol a nodweddiadu deunyddiau polymer a chyfansawdd
  • Gwydnwch hirdymor, gan gynnwys mecanweithiau diraddio a hindreulio
  • Asesu effaith amgylcheddol ac ailgylchu deunyddiau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Peirianneg Deunyddiau, yn enwedig polymerau a chyfansoddion
Dadansoddi strwythurol a pherfformiad mecanyddol deunyddiau
Asesiad o effaith amgylcheddol a dadansoddi cylch bywyd
Addysg Beirianneg, yn enwedig y ddarpariaeth gydweithredol gyda phartneriaid diwydiannol

Ymchwil