Yr Athro Ian Mabbett

Athro, Chemistry

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606601

Cyfeiriad ebost

101

Swyddfa Weithredol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Arweinydd Menter, Partneriaethau ac Arloesi ar gyfer y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yw Ian. Mae'n cefnogi'r ecosystem arloesi ar draws y Gyfadran ac yn arwain datblygu partneriaethau strategol ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan sicrhau bod y cyfleusterau, y sgiliau a'r arbenigedd ar draws y Gyfadran yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau bosib.

Mae ymchwil Ian wedi canolbwyntio'n bennaf ar wresogi cyflym neu galedi caenau diwydiannol a deunyddiau ynni megis ffotofoltäig a storio ynni, ynghyd â chydweithwyr yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC, derbynnydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines. Mae ganddo ddiddordebau ymchwil hefyd mewn dŵr, glanweithdra a hylendid. Yn fwy diweddar, mae ei ddiddordebau wedi datblygu i ymchwil trawsddisgyblaethol ac ymagweddau systemau i ddatgloi heriau byd-eang gan gynnwys newid yn yr hinsawdd.

Mae Ian wedi rheoli prosiectau o bwys yn y Brifysgol gan gynnwys canolfannau hyfforddiant doethurol, ailgyflwyno adran gemeg a chreu rhwydwaith SUNRISE, prosiect cronfa ymchwil heriau byd-eang sy'n creu adeiladau ynni cadarnhaol gyda phartneriaid yn India a'r De Byd-eang. Mae SUNRISE wedi ennill llawer o wobrau gan gynnwys Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol y Flwyddyn gan The Times Higher Education yn 2020.

Mae'n Gymrawd y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, gan feddu ar gofrestriadau gyda CChem a CSci ac fe'i penodwyd yn aelod o fwrdd safonau proffesiynol yr RSC. Yn ddiweddar, bu'n cadeirio adolygiad llawn o ddyfarniad CChem. Mae hefyd yn Gymrawd y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (FIMMM), lle mae ganddo statws CEng, mae’n aelod o'r pwyllgor aelodaeth ac yn asesu ceisiadau am CEng. Mae Ian yn ymroddedig i waith allgymorth ac ymgysylltu â’r cyhoedd ac mae'n ymddiriedolwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru/STEM Cymru. Mae Ian yn ymroddedig i arloesi mewn ymarfer addysgu ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hefyd yn gymrawd sefydlu Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan MASI ac yn aelod o Bwyllgor Ymchwil CAUCC Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Araenau Diwydiannol Ffwythiannol
  • Storio Ynni
  • Dŵr, glanweithdra a hylendid
  • Gwresogi Cyflym Cyweirio a Sintro
  • Technegau Offerynnol and Dadansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Efallai bod modd cysylltu gyda phodlediad trwy ddefnyddio un o’r crynoluniau ar wefan y Brifysgol https://www.swansea.ac.uk/research/podcasts/ian-mabbett/

Dr Ian Mabbett sy'n sôn am ddatgarboneiddio diwydiant a llawer mwy.