Grove Entrance
Llun Martin Sheldon

Yr Athro Martin Sheldon

Athro mewn Imiwno-Bioleg Atgenhedlu, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - 429
Pedwerydd Llawr - DNA/Genetics
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd yr Athro Martin Sheldon gymhwyster llawfeddyg milfeddygol ym 1984 a bu'n gweithio mewn ymarfer clinigol am 14 o flynyddoedd. Wrth iddo ymarfer, dyfarnwyd diplomâu i'r Athro Sheldon am ei waith ar iechyd a ffrwythlondeb.  

Symudodd yr Athro Sheldon i'r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol yn Llundain ym 1998, lle gwnaeth addysgu atgenhedlu milfeddygol a sefydlu ei ddiddordebau ym meysydd heintiau ac imiwnedd.  Yn ystod y cyfnod hwnnw, dyfarnwyd PhD iddo hefyd gan Brifysgol Lerpwl, dan oruchwyliaeth yr Athro Hilary Dobson.   

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Datblygu Ymchwil y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol i'r Athro Sheldon yn 2006 er mwyn archwilio rhyngweithiadau ymysg heintiau, imiwnedd ac atgenhedlu. Yn 2018, dyfarnwyd Cadair Bersonol mewn imiwnobioleg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe i'r Athro Sheldon.   

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg atgenhedlu
  • Rhyngweithiadau rhwng organebau lletyol a phathogenau
  • Imiwnedd cynhenid
  • Tocsinau sy'n ffurfio mandyllau
  • Goddefedd i bathogenau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Bioleg atgenhedlu  

Rhyngweithiadau rhwng organebau lletyol a phathogenau  

Hyfforddiant ôl-raddedig 

Ymchwil Prif Wobrau