Llun proffil Ilyas Khan

Dr Ilyas Khan

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602588

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Weinyddol - 010
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae grŵp ymchwil Dr Khan yn gweithio i wneud gwahaniaeth pendant i bobl sy'n dioddef o glefydau'r cymalau fel osteoarthritis. Mae eu gwaith yn amrywio o ran cwmpas o ddeall rôl bôn-gelloedd yn natblygiad a chlefydau cartilag cymalog a meinweoedd cartilagaidd eraill a geir yn y trwyn, y glust a'r tracea, i beirianneg meinweoedd cartilag newydd ar gyfer trwsio ac adfywio diffygion cartilag. Mae llawer o'r astudiaethau hyn yn cael eu cynnal gan grŵp gwych o israddedigion, myfyrwyr gradd Meistr a PhD ôl-raddedig ac ymchwilwyr sy'n fyfyrwyr meddygol.

Mae myfyrwyr sy'n ymuno â'r labordy yn cael cyfleoedd i ymweld a gweithio nid yn unig yn y cyfleusterau o'r radd flaenaf yn y Ganolfan Nanoiechyd, ond hefyd gyda'n cydweithwyr yn y DU, Ewrop a ledled y byd.

Un o'r agweddau pwysicaf ar y gwaith yw trosi ein datblygiadau a'n llwyddiannau sydd ar flaen y gad yn y fyd-eang i'r clinig ac er mwyn gwneud hyn rydym wrthi'n gweithio gyda'n cydweithwyr yn y GIG i gyflymu'r broses hon.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg cartilag
  • Bôn-gelloedd a chelloedd epiliol
  • Peirianneg meinweoedd
  • Crawniad meinweoedd
  • Matrics allgellol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Khan yn addysgu (gyda Dr Wendy Francis) modiwl mewn Meddygaeth Adfywiol a Pheirianneg Meinweoedd i israddedigion gwyddorau biolegol. Addysgir cwrs mwy datblygedig mewn Meddygaeth Adfywiol i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs lefel Meistr Nanofeddygaeth.  

Cydweithrediadau