Dr Ian Beech

Dr Ian Beech

Darlithydd, Nursing

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
214
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio'n glinigol ym maes iechyd meddwl a nyrsio oedolion.

Ym maes nyrsio iechyd meddwl, bûm yn gweithio mewn lleoliadau cleifion mewnol a chymunedol mewn camddefnyddio sylweddau, gofal yr henoed a helpu pobl i wella. Ym maes nyrsio oedolion, bûm yn gweithio ym maes llawfeddygaeth gyffredinol ac wroleg.

Mae gen i flynyddoedd lawer o brofiad ym maes addysg nyrsys yn Abertawe ac, yn flaenorol, Prifysgol De Cymru (Prifysgol Morgannwg).

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes Gofal Iechyd Meddwl
  • Adferiad Iechyd Meddwl
  • Moeseg Iechyd Meddwl
  • Ymchwil ansoddol ac athroniaeth greiddiol
  • Ymchwil ffenomenolegol
  • Gofal iechyd corfforol i bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Moeseg iechyd meddwl

Adferiad mewn iechyd meddwl

Problemau iechyd corfforol a'u gofal am bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Nyrsio iechyd meddwl

Ymchwil Cydweithrediadau