Iain Perry

Dr Iain Perry

Swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - 430
Pedwerydd Llawr - DNA/Genetics
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Iain Fiocemeg (israddedig) ym Mhrifysgol Caerdydd a chwblhaodd ei ddoethuriaeth hefyd drwy astudio addasiadau uchderol mwydod.   Yna, cafodd Iain rôl fel uwch-fiowybodegydd ym Mharc Geneteg Cymru, cyn iddo ddod yn Arweinydd Biowybodeg a Gweithrediadau. Mae Iain nawr yn gweithio i ehangu gwybodaeth a galluoedd biowybodegol ym Mhrifysgol Abertawe gan ganolbwyntio ar genomeg ac mae ef hefyd yn datblygu strategaeth hyfforddiant mewn biowybodeg gofal iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Genomeg
  • Geneteg
  • Biowybodeg
  • Omeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae Iain yn datblygu strategaeth newydd ar gyfer hyfforddi a datblygu'r genhedlaeth nesaf o fiowybodegwyr gofal iechyd yng Nghymru drwy greu cwrs penodol. Yn ogystal, mae Iain yn awyddus i ehangu gwybodaeth a galluoedd staff a myfyrwyr ym meysydd biowybodeg, codio a dylunio arbrofion.

Ymchwil Cydweithrediadau