An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Hilary Orange

Darlithydd Treftadaeth, History

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602423
133
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Hilary Orange yn archeolegydd sy'n arbenigo mewn treftadaeth ddiwydiannol ac archaeoleg gyfoes. Mae ei meysydd ymchwil yn ymwneud â thrawsnewid tirwedd a chymunedau diwydiannol yn sylweddol, yn gymdeithasol ac yn wleidyddol ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn sut y cynhyrchir treftadaeth a gwybodaeth hanesyddol y tu allan i'r byd academaidd. Mae'n mynd i'r afael â chwestiynau ymchwil sy'n ymwneud â phrosesau treftadaeth, arferion coffa a hunaniaeth / adeiladu cenedl drwy safbwyntiau a dulliau archeolegol ac ethnograffig integredig.

Mae ganddi dros saith mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector amgueddfeydd a thros bedair blynedd o brofiad o weithio yn y sector archaeoleg fasnachol ym Mhrydain fel Uwch Archeolegydd a Rheolwr Prosiect. Yn ddiweddar, penodwyd Hilary yn Gymrawd Ymchwil Alexander von Humboldt, wedi'i leoli yn Ruhr Universität Bochum yn yr Almaen. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ar y prosiect 'The Social Worlds of Steel' a ariennir gan yr AHRC gyda'r Athro Louise Miskell, Prif Ymchwilydd, gan edrych ar effaith y diwydiant dur ar bobl sy'n byw mewn trefi dur.

Meysydd Arbenigedd

  • Treftadaeth Ddiwydiannol
  • Hunaniaeth a chenedlaetholdeb Cernyw
  • Cof a choffäyddiaeth
  • Treftadaeth cerddoriaeth boblogaidd
  • Archaeoleg gyhoeddus

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwyf ar gael i oruchwylio traethodau hir israddedig ac ôl-raddedig ar bynciau sy'n dod o fewn fy meysydd arbenigedd.

Ymchwil Prif Wobrau