Dr Haitham Yousef

Dr Haitham Yousef

Uwch-swyddog Ymchwil, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602327

Cyfeiriad ebost

A_208
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Modelu perfformiad prosesau pilennau gan ddefnyddio rhwydweithiau niwral artiffisial.
Cymwysiadau Dynameg Hylifau Gyfrifiadol (CFD) mewn peirianneg gemegol a meddygol.
Rhagfynegi niwed i’r gwaed mewn dyfeisiau meddygol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfryngau mandyllog
  • CFD
  • Modelu Mathemategol
  • Efelychu Cyfrifiadurol