Yr Athro Harshinie Karunarathna

Athro, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606549
112
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan yr Athro Harshinie Karunarathna gadair bersonol mewn peirianneg arfordirol yn yr Adran Peirianneg Sifil yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Prif ffocws ei hymchwil yw morffoddynameg hydro arfordirol ac aberol ac effeithiau newid hinsawdd ar y parth arfordirol. Mae ei gwaith ymchwil arloesol ar fodelu arfordirol cyfrifiadol a datblygu ymagweddau modelu ffiseg ostyngol ar sail data wedi'i gydnabod yn rhyngwladol. Mae hi'n Gymrawd Etholedig o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Ar hyn o bryd mae'n gyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Weithredu ar yr Hinsawdd.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu arfordirol ac aberol cyfrifiadol
  • Rheoli risg llifogydd a modelu llifogydd arfordirol
  • Atebion ar sail natur i reoli arfordiroedd
  • Effeithiau newid yn yr hinsawdd ar y parth arfordirol
  • Effeithiau amgylcheddol ynni adnewyddadwy morol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

EGA117/EGM107 – Prosesau Arfordirol a Pheirianneg
EGM35 – Rheoli Perygl Llifogydd
EGA117 – Mecaneg Hylifau 1

Ymchwil Prif Wobrau