Prifysgol Abertawe Campws y Bae
Dr Hafiz Hoque

Yr Athro Hafiz Hoque

Professor in Accounting and Finance, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987272

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Athro Cysylltiol yn yr Adran Gyllid a Chyfrifeg yw Hafiz yn yr Ysgol Reolaeth. Ef yw Cyfarwyddwr Canolfan Cyllid Empiraidd Hawkes. Mae ganddo PhD o Ysgol Fusnes Bayes (Cass gynt). Mae gan Hafiz gofnod cyhoeddi helaeth gyda thros 20 o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion 4* a 3* ABS ynghyd â thros 900 o ddyfyniadau  Mae diddordebau ymchwil Hafiz yn cynnwys cyllid corfforaethol, byrddau corfforaethol, rhwydwaith cyfarwyddwyr, rheoliadau bancio, cyfnewid diffygdaliad credyd , arloesi gwyrdd a newid yn yr hinsawdd, cyllid ac ESG. Mae wedi denu incwm grant gwerth dros £100,000 yn y deng mlynedd diwethaf.  Mae Hafiz wedi goruchwylio 8 myfyriwr PhD hyd at gwblhau a chroesawu ceisiadau diddorol am PhD.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyllid Corfforaethol
  • Byrddau Corfforaethol
  • Rhwydwaith Cyfarwyddwyr
  • Cyllid Islamaidd/Moesegol
  • Rheoliadau Banc
  • Cyfnewid Diffygdaliad Credyd
  • Arloesi Gwyrdd
  • Newid yn yr hinsawdd a chyllid
  • ESG