Yn Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg, mae gennym staff ysbrydoledig sy’n torri tir newydd yn eu meysydd. Mae ein hacademyddion wedi gweithio gyda diwydiant ac wedi sefydlu partneriaethau â chwmnïoedd a darparwyr addysg ym mhedwar ban byd.

Mae ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang a pharhaus ac rydym ni’n parhau i ddatblygu ein dulliau addysgu gyda’r nod o gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr byd-eang llwyddiannus.

Staff Yn Ôl Disgyblaeth Pwnc