Yn y Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Drydanol, Gyffredinol, a Mecanyddol, rydym yn cyflogi staff ysbrydoledig sy'n arweinwyr byd-eang yn eu meysydd. Mae ein hacademyddion wedi gweithio gyda diwydiant ac wedi sefydlu partneriaethau gyda chwmnïau a darparwyr addysg ledled y byd.

Mae ein hymchwil barhaus yn cael effaith fyd-eang ac rydym yn parhau i ddatblygu ein dulliau addysgu gyda'r nod o gynhyrchu'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr byd-eang llwyddiannus.

Staff Yn Ôl Disgyblaeth Pwnc