Mae’n bleser o’r mwyaf gan yr Is-ganghellor gyhoeddi y byddwn yn ailddechrau ein cyfres o Ddarlithoedd Agoriadol ar draws y Coleg Peirianneg.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i’n holl athrawon rannu eu hymchwil gyda chynulleidfa eang, gan gynnwys aelodau o’r cyhoedd, yng nghwmni teulu, ffrindiau a chydweithwyr.

Mae’r darlithoedd hyn ar agor i’r cyhoedd ac maent am ddim. Mae pob darlith yn dechrau gyda derbyniad.

Darlithoedd Agoriadol y Gorffennol

Darlithoedd sydd i ddod

Darlithoedd Agoriadol 2023: