Staff meeting

Mae Staff yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn gweithio yn un o bedair Ysgol y Gyfadran. Rydym yn cyflogi staff ysbrydoledig sy’n arweinwyr yn fyd-eang yn eu meysydd.

Mae ein hacademyddion wedi gweithio gyda diwydiant ac wedi sefydlu partneriaethau â chwmnïau a darparwyr addysg ledled y byd.

Mae ein hymchwil yn cael effaith yn fyd-eang yn barhaus ac rydym yn parhau i wella’n dulliau addysgu â’r nod o hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr byd-eang llwyddiannus. 

TÎM ARWEINYDDIAETH Y GYFADRAN

Ruth Bunting - Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Gyfadran

Ruth Bunting

Deoniaid Cyswllt a Phenaethiaid Ysgol

Deon Cysylltiol – Ymchwil, Arloesi ac Effaith: Yr Athro Perumal Nithiarasu

Deon Cysylltiol – Addysg: Dr Laura Roberts

Deon Cysylltiol - Rhyngwladol: Yr Athro Paul Holland

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil a Mecanyddol: Yr Athro Antonio Gil

Pennaeth Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg: Yr Athro Siwan Davies

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg a’r Gwyddorau Cymhwysol: Yr Athro Serena Margadonna

Pennaeth yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg: Yr Athro Elaine Crooks

Staff y Gyfadran yn ôl Ysgol