Professor Gibin Powathil

Yr Athro Gibin Powathil

Athro, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606255

Cyfeiriad ebost

323
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mathemategydd cymhwysol yw Dr Gibin Powathil, sy'n canolbwyntio ei ymchwil ar ddulliau amlddisgyblaethol o ddefnyddio mathemateg i ddeall cymhlethdod sylfaenol amrywiol broblemau biolegol a biofeddygol mewn meddygaeth ac yn arbennig, canser.

Ar hyn o bryd, mae Gibin yn gweithio ar ddatblygu modelau aml-raddfa o dwf canser a phrotocolau triniaeth canser i astudio strategaethau triniaeth optimwm amrywiol; yn y pen draw i ddyfeisio cyfundrefnau trin aml-ddull mawr eu hangen sy'n benodol i gleifion. Gall y modelau mathemategol a chyfrifiannol hyn fod yn ddefnyddiol iawn i gael dealltwriaeth werthfawr o fecanweithiau a chanlyniadau newidiadau mewngellol a rhyng-gellol cymhleth amrywiol yn ystod ac ar ôl therapi.

Cafodd Gibin ei PhD mewn Mathemateg Gymhwysol ym Mhrifysgol Waterloo, Canada am ei ymchwil ar fodelu tiwmor yr ymennydd yn fathemategol. Mae hefyd wedi derbyn MS mewn Mathemateg Gyfrifiannol o Brifysgol Genedlaethol Singapore ac MSc mewn Mathemateg o Sefydliad Technoleg India, Madras, India.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg Fathemategol
  • Oncoleg Fathemategol
  • Modelu Canser Aml-raddfa
  • Modelu therapïau gwrth-ganser
  • Cymwysiadau Technegau Delweddu mewn Modelu Canser
  • Mathemateg Gyfrifiannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau addysgu Gibin mewn pynciau Mathemateg Gymhwysol yn bennaf. Mae'n addysgu cyrsiau'n rheolaidd ar fathemateg rifiadol, gyfrifiannol a biofathemateg.

Ymchwil Cydweithrediadau