A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching out to the horizon.
Dr Gerard Clarke

Dr Gerard Clarke

Athro Cyswllt, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513525

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

026
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Gerard Clarke yw Pennaeth yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol a'r Athro Cyswllt Gwleidyddiaeth a Datblygu Rhyngwladol. Mae'n arbenigo yn y rhyngwyneb rhwng gwleidyddiaeth a datblygu rhyngwladol, ac mewn gwleidyddiaeth yn y De Byd-eang. Mae llawer o'i ymchwil wedi bod ar natur cymdeithas sifil a sefydliadau cymdeithas sifil, yn enwedig sefydliadau anllywodraethol, o ran datblygu cyd-destunau gwledydd, gan ganolbwyntio'n ddiweddar ar gymdeithas sifil fyd-eang. Yn ogystal, mae'n canolbwyntio ar bolisi ac arfer datblygu, gan gynnwys cymorth ar gyfer cymdeithas sifil ac ar gyfer dulliau datblygu sy'n seiliedig ar hawliau. Mae hefyd yn cynnal ymchwil i ddatblygu o fewn gwledydd a rhanbarthau penodol (yn enwedig yn Ynysoedd y Pilipinas ac yn Ne-ddwyrain Asia). 

Graddiodd o Brifysgol Limerick, cwblhaodd radd M.Sc.(Econ) mewn Llywodraeth Gymarol yn y London School of Economics, gan raddio gyda rhagoriaeth. Ar ôl gweithio gyda Cymorth Cristnogol yn Llundain am ddwy flynedd, cwblhaodd ei ddoethuriaeth ar Wleidyddiaeth y Pilipinas yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd (SOAS) gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Mae wedi gweithio fel ymgynghorydd i nifer o sefydliadau, gan gynnwys yr Adran Datblygu Rhyngwladol, Banc y Byd a'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol, gan weithio mewn mwy nag 20 o wledydd. Ymunodd â'r Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol yn 2010 ac ers hynny mae wedi gweithio ar brosiectau ymchwil a ariannwyd gan yr Academi Brydeinig, Sefydliad y Gymanwlad a Sefydliad Ymchwil yr Almaen. Mae'n aelod o Gyngor Adolygu Cymheiriaid y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod neu mae ar hyn o bryd yn arholwr allanol yng Ngholeg Prifysgol Llundain, Prifysgol Manceinion a’r London School of Economics.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwleidyddiaeth a Datblygu Rhyngwladol
  • Gwleidyddiaeth yn y De Byd-eang
  • Polisi datblygu rhyngwladol
  • Cymdeithas sifil a datblygu rhyngwladol
  • Hawliau dynol a datblygu rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gwleidyddiaeth a Datblygu Rhyngwladol

Dulliau Datblygu sy'n Seiliedig ar Hawliau

Cymdeithas Sifil a Datblygu

Ymchwil Prif Wobrau