Dr Francesco Del Giudice

Dr Francesco Del Giudice

Athro Cyswllt, Chemical Engineering
413
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dr Francesco Del Giudice yw pennaeth y labordy Microhylifedol Rheolegol ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe. Mae'n ddarlithydd brwd ym Mhrifysgol Abertawe gyda'r weledigaeth o drawsnewid diagnosteg gofal iechyd drwy gyplysu dyfeisiau microhylifedol a nodweddion llif cymhleth. Mae'r canlyniad uchelgeisiol hwn yn cael ei archwilio ar hyn o bryd drwy:

Nodweddiadu rheolegol a microrhylifedol hylifau glud-elastig gwanedig drwy ddefnyddio llwyfannau microhylifol newydd yn ogystal â thechnegau confensiynol.
Dylunio atebion polymer i'w defnyddio fel hylifau daliant i drin llwybrau gronynnau a chelloedd sy'n llifo mewn microsianelau.

Crynhoi celloedd mewn dyfeisiau microhylifol ar gyfer sgrinio un gell.

Ar hyn o bryd mae Dr Del Giudice yn archwilio cymwysiadau newydd sy'n ymwneud â deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol i ddyfeisiau diagnostig newydd. Nodir meysydd ymchwil newydd yn unol â'i weledigaeth yn barhaus i gyfrif am ddatblygiadau newydd mewn ymchwil gymhwysol a damcaniaethol.

Mae gan Francesco nifer o hobïau gan gynnwys darllen, cerddoriaeth glasurol, ffotograffiaeth a beicio. Mae bob amser yn agored i wynebu heriau newydd ac mae'n awyddus i arwain pobl eraill sy'n rhannu ei weledigaeth. Mae hefyd yn gweithredu fel cwnselydd i gydweithwyr a myfyrwyr sydd angen cefnogaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoleg
  • Microreoleg
  • Microhylifau
  • Ffocysu a gwahanu gronynnau/celloedd
  • Llif microraddfa
  • Polyelectrolytau
  • Ocsid Graffîn

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gweithgareddau ymchwil Francesco ar y ffin rhwng peirianneg gemegol a pheirianneg fiofeddygol. Ei weledigaeth yw trawsnewid diagnosis gofal iechyd drwy blatfformau microhylifol wedi eu gwella drwy lud-elastig.

Ymchwil Peirianneg Gemegol

Complex Fluids Research Group

Prif Wobrau