bay campus image

Dr Fangzhou Huang

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295389

Cyfeiriad ebost

223
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Fangzhou Huang, a gafodd ei eni a'i fagu yn Beijing, yn uwch ddarlithydd mewn Cyllid. Enillodd Dr Huang ei PhD mewn Cyllid o Brifysgol Caerdydd wedi iddo arbenigo mewn prisio asedau. Enillodd ei MSc mewn Cyllid a Buddsoddi o Brifysgol Aberdeen a BSc mewn Gwyddoniaeth Actiwaraidd o CUEB.

Dr Huang yw enillydd Her Buddsoddwr Prifysgol y DU IFS yn 2008 ac mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys prisio asedau, risg anfantais (“downside risk”) yn y farchnad stoc, ymchwil addysgeg empirig a chydweithio gyda chymuned ymchwil ehangach (e.e. iechyd cyhoeddus Cymru, GIG). Yn ogystal, mae Dr Huang yn beldroediwr amatur cofrestredig gyda Chymdeithas Bêl-droed De Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Prisio asedau
  • Risg anfantais o'r farchnad stoc
  • Dadansoddi data
  • Ymchwil bedagogaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyllid Corfforaethol
  • Egwyddorion Cyllid
  • Cyllid ar gyfer Busnes