Dr Emrys Evans

Dr Emrys Evans

Cymrawd Ymchwil, Chemistry

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
418
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Emrys Evans Gemeg ym Mhrifysgol Rhydychen (cafodd MChem yn 2012 a DPhil yn 2016, dan oruchwyliaeth yr Athro Christiane Timmel). Roedd ei brosiect PhD ar destun ffiseg ffoto a throelli parau radicalaidd a ysgogir gan olau sy'n gysylltiedig â magnetodderbyn ar gyfer llywio anifeiliaid. Ar ôl hyn, bu'n gweithio gyda'r Athro Syr Richard Friend yn Labordy Cavendish, Prifysgol Caergrawnt fel Cydymaith Ymchwil (2016-2019) a Chymrawd Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme (2019-2020). Yng Nghaergrawnt, cynhaliodd ymchwil ar led-ddargludyddion organig a deunyddiau radicalaidd ar gyfer optoelectroneg mewn cydweithrediad â'r Athro Feng Li, Prifysgol Jilin. Yn 2020, dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol gan y Gymdeithas Frenhinol i arwain ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe ar 'Ynni radicalaidd a rheoli troelli mewn electroneg organig.' Yn 2021, dyfarnwyd Medal Dillwyn iddo am STEMM gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru i gydnabod rhagoriaeth ymchwil gyrfa gynnar am ei waith ym maes optoelectroneg. Yn 2022 derbyniodd wobr Seren Ymchwil ac Arloesi'r Dyfodol gan Brifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Sbectrosgopeg
  • Ffiseg Troelli
  • Optoelectroneg
  • Troelleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gan radicaliaid electronau heb eu paru, gan arwain at gemeg a ffiseg anarferol y gellid eu defnyddio mewn electroneg organig a thechnolegau moleciwlaidd y genhedlaeth nesaf. Mae ymchwil Emrys yn archwilio swyddogaethau newydd sy'n deillio o ymoleuedd, magnetedd a phriodweddau troelli yn y deunyddiau hyn.