Mrs Emma Williams

Mrs Emma Williams

Darlithydd, Nursing
168
Llawr Gwaelod
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton

Trosolwg

Cymhwysais fel nyrs bediatreg ym 1996. Yn dilyn ennill profiad mewn amrywiaeth o leoliadau pediatreg, trosglwyddais i'r maes Addysg yn 2013. Yn 2010 cefais fy TAR, ac yna ennill gradd Meistr mewn Ymarfer Proffesiynol Gwell yn 2016. Rwyf wedi wedi bod gyda Phrifysgol Abertawe fel darlithydd yn y Tîm Nyrsio (Maes Plant) er 2016. Rwyf hefyd yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y BSc Dysgu Seiliedig ar Waith mewn Ymarfer Proffesiynol Gwell, cwrs NEST Newyddenedigol a'r Cymhwyster Newyddenedigol mewn Arbenigedd (QiS) Lefel 6 a Lefel 7. Mae gen i rôl hefyd fel Dirprwy Arweinydd Diogelu yn y Coleg.

Mae gen i rôl entrepreneuraidd hefyd gan fy mod i'n rhedeg fy nghlinig dermatoleg annibynnol fy hun, gan ddarparu gwasanaeth i blant ac oedolion sy'n cyflwyno gyda chyflyrau croen gwahanol. Mae'r rôl hon yn ychwanegu ymhellach at fy natblygiad Proffesiynol Parhaus wrth gynnal fy sgiliau clinigol yn fy maes arbenigedd.

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio
  • Pediatreg
  • Dermatoleg
  • Diogelu
  • Dysgu yn y gwaith

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dysgu yn y gwaith

Dysgu ar-lein / digidol / cyfunol