Emma Kenyon

Dr Emma Kenyon

Darlithydd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987189

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - 328
Trydydd Llawr - Neuroscience
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Emma Kenyon yn ddarlithydd Niwrowyddoniaeth. Mae hi wedi bod yn gweithio ym maes Niwrowyddoniaeth Synhwyraidd ers 10 mlynedd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar glyw a chydbwysedd gan ddefnyddio pysgod rhesog fel system enghreifftiol. Mae gan Emma 20 mlynedd o brofiad o ddefnyddio pysgod rhesog mewn nifer o feysydd biolegol gwahanol. Yn 2019 dyfarnwyd iddi Gymrodoriaeth Pauline Ashley gan yr RNID (AOHL gynt) i ymchwilio i rôl RabGTPases o ran symudiad mewngellol gwrthfiotigau aminoglycosid mewn celloedd gwallt synhwyraidd. Yn 2022, dechreuodd yn Ysgol Feddygaeth Abertawe fel darlithydd Niwrowyddoniaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrowyddoniaeth Synhwyraidd
  • Clyw a Chydbwysedd
  • Geneteg
  • Pysgod rhesog

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Kenyon yn addysgu ar y rhaglen MSc Niwrowyddoniaeth Feddygol.

Ymchwil