Dr Emyr Wile

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987743

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl ennill gradd LLB dosbarth cyntaf o Brifysgol Abertawe, roedd Emyr am barhau â'i daith academaidd. Dyfarnwyd PhD Emyr yn 2023.

Archwiliodd ei ddoethuriaeth empirig, gymdeithasol-gyfreithiol, ‘Informed Consent and Trisomy Screening: Delineating Parent and Professional Interests’, sut defnyddir cyfraith cydsyniad yng nghyd-destun arferion sgrinio cynenedigol. Fel rhan o'i ddoethuriaeth, dyfarnwyd gwobr i Emyr am Gyfraniad Neilltuol at Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn 2022.

Mae wedi cyhoeddi gwaith yn British Journal of Midwifery, ac wedi creu adnoddau addysgol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG ar gyfraith cydsyniad a'i defnydd yng nghyd-destun arferion cynenedigol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Feddygol
  • Ymchwil Gymdeithasol-gyfreithiol Empirig
  • Cyfraith Camwedd
  • Esgeuluster Clinigol
  • Cydsyniad
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol a Meintiol
  • Biofoeseg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau
  • Moeseg Ymchwil: ‘Dyfarniad am Gyfraniad Neilltuol at Waith Ymgysylltu â'r Cyhoedd’ (2022)