Dr Elisabeth Williams

Dr Elisabeth Williams

Uwch-ddarlithydd, Sport and Exercise Sciences

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A119
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd, diddordebau ymchwil Dr Williams yw biomecaneg trawiadau'r pen mewn chwaraeon cyswllt, gyda ffocws penodol ar athletwyr benywaidd a rygbi’r undeb. Mae prosiectau presennol yn cynnwys meintoli maint trawiadau i'r pen gan ddefnyddio gwarchodwyr y geg a addasir er mwyn datblygu strategaethau hyfforddi effeithiol i hyrwyddo lles athletwyr. Elisabeth yw cyd-sylfaenydd rhwydwaith ymchwil anafiadau trawmatig y pen a phrif ymchwilydd Arolwg Byd-eang Undeb Rygbi Merched, a gafodd bron 2000 o ymatebion o 62 gwlad, mewn naw iaith. Dr Williams oedd yr arweinydd gwyddonol wrth ddatblygu gwarchodwr y geg a addasir ar gyfer rygbi'r undeb, sydd erbyn hyn yn cael ei fasnachu. Mae ei chefndir ymchwil ym maes ymchwil gwyddonol fforensig, gan ganolbwyntio ar agweddau biofecanyddol ailadeiladu golygfeydd trosedd mewn perthynas â dadansoddi patrymau staenau gwaed.  

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau a addysgir:

SR-254 Technoleg ac Arloesi mewn Mechaneg Anafiadau

EG-238 Astudiaethau Arbrofol ar gyfer Peirianwyr Meddygol

SR-252 Cyflogadwyedd, Arloesedd ac Ymgysylltu

SR-142 Biofecaneg a Thechnoleg 1

Ymchwil