Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg
Dr Louise Cleobury

Dr Louise Cleobury

Uwch-ddarlithydd, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

105
Llawr Cyntaf
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Louise yw Gyfarwyddwr y Rhaglen BSc mewn Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gan ddarlithio am Seicoleg Feddygol, Seicoleg Iechyd ac Iechyd Meddwl ar y radd mewn Iechyd Poblogaethau a'r BSc mewn Gwyddorau Meddygol Cymhwysol. Mae gan Louise fwy na 15 mlynedd o brofiad o ymchwilio i iechyd cymhwysol amlddisgyblaethol o safbwynt clinigol, gan weithio gydag unigolion amrywiol yn y GIG ac mewn ymarfer preifat.