Golwg ar-i-fyny o gyntedd mewnol Gwyddorau Bywyd 1

Dr Ed Dudley

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295378

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 121
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Ed Dudley yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y cyrsiau gradd BSc (Anrhydedd) a MSci (Anrhydedd) mewn Biocemeg, Biocemeg Feddygol a Biocemeg a Geneteg (Anrhydedd). Mae’n fiocemegydd dadansoddol ac mae ganddo ddiddordeb mewn rhaglenni modern o dechnegau proteomig a metabolomig.

Mae ei brif waith ymchwil yn canolbwyntio ar ddarganfod biofarcwyr yn cynnwys niwcliosidau wedi’u haddasu wrinol fel darpar fiofarcwyr diagnostig cynnar i ganserau amrywiol. Mae Ed wedi cymhwyso technegau darganfod biofarcwyr diduedd byd-eang i ddarganfod biofarcwyr newydd mewn clefydau ac anhwylderau fel cyflyrau seiciatrig. Mae gwaith ymchwil Ed yn perthyn i’r Themâu “Dyfeisiau” a “‘Biofarcwyr a Genynnau’ yn yr Ysgol Feddygaeth gan fod gwneud y defnydd gorau o dechnegau sbectromedreg màs a thechnegau perthynol yn un o’r prif feysydd ymchwil hefyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Darganfod biofarcwyr
  • Metabolomeg
  • Proteomeg
  • Sbectromedreg màs
  • Gwyddor gwahanu