aerial shot of singleton campus
head shot of ella rabaiotti

Mrs Ella Rabaiotti

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987203

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
329
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan Ella dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyfiawnder troseddol a chymdeithasol, gan gynnwys sawl blwyddyn ar lefel uwch reolwr. Mae’n Swyddog Prawf cymwys, ac mae wedi gweithio ym maes cyfiawnder oedolion ac ieuenctid, ac wedi arwain ar brosiectau ymgysylltu â defnyddwyr, Rheoli Troseddwyr Integredig a Chyfiawnder Adferol.

Ella oedd Rheolwr cyntaf Cymru Crimestoppers, gan ysgrifennu a chynhyrchu ffilmiau atal troseddau a phecynnau addysg ar gyfer ei gynllun ieuenctid 'Fearless'. Ar ôl gwneud ymchwil gweithredu o fewn yr elusen, aeth ymlaen i sefydlu Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, cyn cyflwyno ei sgiliau a'i phrofiad i'r byd academaidd.

Cafodd ymdrechion Ella i gyd-ddatblygu elusen sy'n cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ar gyfer cyn-droseddwyr i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd ei chydnabod yng Ngwobrau Arwain Cymru 2015.

Meysydd Arbenigedd

  • Y Gwasanaeth Prawf a Chyfiawnder Cymdeithasol
  • Cyfiawnder Ieuenctid ac Oedolion Ifanc
  • Llais Defnyddwyr ac Ymgysylltu â Defnyddwyr
  • Diogelwch Cymunedol a Gweithio mewn Partneriaeth
  • Lluosogi Plismona
  • Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM)
  • Y Cyfryngau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ella yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Addysgu, asesu a goruchwylio traethawd hir o fewn Troseddeg, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae meysydd pwnc yn cynnwys Troseddeg, Troseddau a Chymdeithas, Sgiliau Astudio a'r Cyfryngau a Throseddau.

Mae Ella hefyd yn cydlynu cynllun mentora cymheiriaid adrannol ar gyfer myfyrwyr a phrosiect podlediad myfyrwyr.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau