Dr Ed Pope

Dr Ed Pope

Athro Cyswllt, Biosciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 103
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rydw i’n Bennaeth cwrs gradd Bioleg Forol ym Mhrifysgol Abertawe ac rydw i’n addysgu ecoleg maes, pysgodeg a bioleg infertebratau morol yn bennaf. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y ffordd y mae anifeiliaid morol yn rhyngweithio â’u hamgylchedd, yn enwedig y ffordd y maen nhw’n ymdrin ag aflonyddiadau amgylcheddol fel asideiddio’r môr, y newid yn yr hinsawdd neu pan gyflwynir pathogenau.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg infertebratau morol
  • Bioleg pysgod
  • Ecoleg forol
  • Asideiddio’r môr
  • Ecoffisioleg