Professor Enrico Andreoli

Yr Athro Enrico Andreoli

Athro, Chemical Engineering

Cyfeiriad ebost

212
Ail lawr
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dr Andreoli yw'r arbenigwr ar Ddal a Defnyddio Carbon (CCU) a’r arweinydd grŵp yn Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni Prifysgol Abertawe. Mae ei weithgareddau ymchwil, addysgu ac ymgysylltu yn gysylltiedig â chynaliadwyedd ynni ac adnoddau. Mae ganddo ddiddordeb mewn technolegau ar gyfer CCU, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddatblygu deunyddiau dal a defnyddio carbon deuocsid uwch fel y gellir defnyddio CCU ar raddfa fawr, yn enwedig ar gyfer datgarboneiddio diwydiannol. Gan ddilyn dull ar draws graddfeydd, mae Dr Andreoli gyda'i gydweithwyr yn cynnig dull unigryw o ddatblygu atebion ymarferol i ddatgarboneiddio.

Meysydd Arbenigedd

  • Dal a Defnyddio Carbon
  • Datgarboneiddio Diwydiannol
  • Ynni Carbon Isel
  • Deunyddiau Dal CO2
  • Catalysis Trosi CO2
  • Gwyddoniaeth a Pheirianneg Deunyddiau
  • Cemeg ac Electrocemeg
  • Deunyddiau Cludiant Ynni

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Andreoli yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac mae'n addysgu modiwlau Cemeg ac Ynni.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau