An aerial view of Singleton Campus
A head shot of Ida

Dr Ida Petretta

Darlithydd yn y Gyfraith - Ymchwil Uwch, Law

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymwysterau: LLB, PGCHE, MA, PhD, AFHEA, FHEA.

Mae Ida yn ymchwilydd cyfreithiol rhyngddisgyblaethol ac yn ddarlithydd yn y gyfraith.

Ym mis Medi 2022, ymunodd ag Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe, ar ôl bod yn ddarlithydd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Caint o fis Medi 2020 tan fis Awst 2022.

Cwblhaodd Ida ei doethuriaeth a ariannwyd ym Mhrifysgol Southampton, lle bu hefyd yn addysgu ar y rhaglen LLB am nifer o flynyddoedd (2014-2017) a mireiniodd ei sgiliau fel ymchwilydd ac academydd.  Mae hi'n meddu ar raddau yn y gyfraith ac athroniaeth.

Mae Ida yn mabwysiadu ymagwedd ryngddisgyblaethol at ei hymchwil, gan feddwl ar draws disgyblaethau i lunio cwestiynau a dod o hyd i atebion arloesol.  Mae ei diddordebau ymchwil mewn cymharu, damcaniaeth cyfraith gymharol, cyfraith a thechnoleg, ac athroniaeth technoleg gyda llinynnau sy'n ymestyn yn ôl i'w phrosiect PhD. Archwiliodd ei PhD y cysyniad o gymharu yn y gyfraith â dealltwriaeth gan Ludwig Wittgenstein a Martin Heidegger.  Ar hyn o bryd mae hi'n ysgrifennu monograff ynghylch cymharu. 

Mae gwaith ymchwil Ida yn llywio ei gwaith addysgu. Mae hi'n dylunio, yn datblygu ac yn ymgynnull y cwrs rhyngddisgyblaethol Y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, sy'n lleoli ac yn archwilio'n feirniadol y materion damcaniaethol a chymdeithasol ehangach sy'n sail i dechnoleg a'r gyfraith.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth Gyfreithiol
  • Dulliau Cyfraith Gymharol
  • Athroniaeth Technoleg
  • Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Y Gyfraith a Thechnoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Cyfraith Gyhoeddus I
  • Cyfraith Gyhoeddus II
  • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
Prif Wobrau Cydweithrediadau